MAX BIOCIDE
LOTION – Płyn przeciw insektom dla psów – 250 ml

Biobójczy płyn dla psów przeciw pchłom, kleszczom, komarom, meszkom i innym insektom z ekstraktem z margosy. Margosa od setek lat słynie ze skuteczności w odstraszaniu wszelkich pasożytów zewnętrznych, a dodatkowo posiada właściwości antybakteryjne i antygrzybicze. Preparat wykazuje skuteczność po 60 min od zastosowania. Badania laboratoryjne przeprowadzone na pchłach potwierdzają efekt odstraszania powyżej 80% przy aplikacji powtarzanej raz w tygodniu.

Produkt dla: Pies.
Pojemność: 250 ml
Nr art.: SE-7512
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.
Substancja czynna: ekstrakt z margosy 3 g/100 g

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 7010/17
Produkt najlepiej użyć w okresie: 24 miesięcy od daty produkcji.
Wyłącznie dla zwierząt.
Stosuj zgodnie z informacjami zawartymi w tekście etykiety.

26,00

Sposób użycia

Przed użyciem wstrząśnij. Spryskaj delikatnie sierść psa, szczególnie na brzuchu i na zadzie. Omijaj nos i oczy. Wysusz sierść. Dla uzyskania maksymalnej skuteczności czynność powtarzaj raz w tygodniu.

Skład

Ekstrakt z margosy 3 g/100 g

Warunki przechowywania

Przechowuj pod zamknięciem, w miejscu niedostępnym dla dzieci, w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie przechowuj razem z artykułami żywnościowymi i paszami dla zwierząt. Unikaj bezpośredniego nasłonecznienia.

Pierwsza pomoc

W kontakcie z oczami: zanieczyszczone oczy przepłukuj dokładnie wodą przez 10-15 min. Unikaj silnego strumienia wody – ryzyko uszkodzenia rogówki. Chroń niepodrażnione oko, wyjmij szkła kontaktowe. W przypadku wystąpienia podrażnienia skonsultuj się z lekarzem okulistą.  W kontakcie ze skórą: narażoną skórę przepłukuj obficie wodą.

Postępowanie z odpadami

Resztki oraz niewielkie ilości produktu można usuwać z odpadami komunalnymi. Opakowania całkowicie opróżnione i czyste mogą być przeznaczone do recyklingu.