MAX
Obroża przeciw insektom dla Kotów – 43 cm

Obroża biobójcza dla kotów do stosowania zewnętrznego w postaci paska o długości 43 cm. Wodoodporna.

Produkt przeznaczony do odstraszania i zwalczania pcheł i kleszczy u zwierząt. Obroża MAX wykazuje aktywność biobójczą w 48 godzin od założenia produktu na szyję zwierzęcia. Zabezpiecza zwierzę repelencyjnie przed inwazją insektów w okresie 120 dni. Obroża przeciw pchłom, kleszczom, meszkom, komarom i innym insektom może być stosowana u kotów oraz kociąt od 4 miesiąca życia, zwierząt ciężarnych, osłabionych i w okresie laktacji. Substancja czynna: ekstrakt z margosy.

Produkt dla: Kot.
Kolor: Czerwony, Niebieski, Brązowy
Nr art.: SE-5693 (czerwona 43 cm), SE-7000 (niebieska 43 cm), SE-0919 (brązowa 43 cm)
Opakowanie jednostkowe: 1 szt.
Opakowanie zbiorcze: 20 szt.

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 6860/17
Trwałość: 2 lata od daty produkcji.
Wyłącznie dla zwierząt.
Stosuj zgodnie z informacjami zawartymi w tekście etykiety.

Wyczyść

17,00

Sposób użycia

Obrożę wyjmij z opakowania i dostosuj do obwodu szyi zwierzęcia. Obroża powinna być dłuższa o 1-2 cm. Nadmiar obroży odetnij. Pasek ma zapięcie pozwalające na regulację długości obroży w zależności od obwodu szyi zwierzęcia. Pasek posiada również zabezpieczenie pozwalające uwolnić się kotu w sytuacji nadmiernego ucisku obroży na szyję.

Przeciwwskazania

Nie stosować u kociąt poniżej 4 miesiąca życia.

Warunki przechowywania

Przechowywać w suchym, wentylowanym pomieszczeniu, w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej. Chronić przed działaniem światła. Przechowywać z dala od jedzenia i picia. Chronić przed dziećmi. Odpakowany produkt oraz opakowanie można usuwać wraz z odpadami komunalnymi.

Pierwsza pomoc

Po założeniu obroży umyć ręce. W przypadku niewłaściwego użycia i wystąpienia niepokojących symptomów lub w przypadkach wątpliwych zasięgnąć porady lekarza. W kontakcie ze skórą: narażoną skórę spłukać obficie wodą z mydłem. W kontakcie z oczami: zanieczyszczone oczy przepłukiwać dokładnie wodą przez 10-15 minut. Po narażeniu droga oddechową: wyprowadzić na świeże powietrze, zapewnić ciepło i spokój. W przypadku zastosowania produktu zgodnie z przeznaczeniem nie przewiduje się negatywnych skutków zdrowotnych.