Szampon przeciw kleszczom dla psów MaxBIOCIDE

Szampon przeciw kleszczom dla psów z ekstraktem z margosy. Margosa od setek lat słynie ze skuteczności w odstraszaniu wszelkich pasożytów zewnętrznych, a dodatkowo posiada właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne. Preparat po zastosowaniu wykazuje natychmiastową skuteczność. Badania w warunkach laborytoryjnych potwierdzają efekt odstraszania pcheł utrzymujący się na poziomie powyżej 90% przez co najmniej tydzień.

Polecany w połączeniu z innymi produktami biobójczymi Selecta HTC.

Produkt dla : Psów.
Pojemność: 200ml (SE-7505)
Opakowanie zbiorcze: 12 szt.

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 6999/17
Produkt najlepiej użyć w okresie: 24 miesięcy od daty produkcji.
Wyłącznie dla zwierząt
Stosować zgodnie z informacjami zawartymi w tekście etykiety.

43,00

Sposób użycia

Zwilżyć sierść psa wodą, nanieść dłonią szampon, wmasować w skórę psa po czym spłukać ciepłą wodą i wytrzeć lub wysuszyć sierść.

Skład

Ekstrakt z margosy 4g/100g

Warunki przechowywania

Przechowywać pod zamknięciem, w miejscu niedostępnym dla dzieci, w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie przechowywać razem z artykułami żywnościowymi i paszami dla zwierząt. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia.

Ostrzeżenia

W kontakcie z oczami: Zanieczyszczone oczy przepłukiwać dokładnie wodą przez 10-15 min. Unikać silnego strumienia wody – ryzyko uszkodzenia rogówki. Chronić niepodrażnione oko, wyjąć szkła kontaktowe. W przypadku wystąpienia podrażnienia skonsultować się z lekarzem okulistą.

W kontakcie ze skórą: Narażoną skórę przepłukać obficie wodą. W przypadku spożycia: Narażenie tą drogą zwykle nie występuje. Po narażeniu drogą oddechową: Narażenie tą drogą nie występuje. Sporadycznie u osób wrażliwych długotrwały kontakt z produktem może doprowadzić do wysuszenia skóry, oraz do powstania lokalnych stanów zapalnych. Telefony alarmowe:Instytut Medycyny Pracy w Łodzi – Ośrodek Zatruć- tel. 42 657 99 00