Krople Przeciwpchelne dla Psów (do 20 kg) MaxBIOCIDE

Krople przeciwpchelne dla psów do 20 kg masy ciała. Preparat po zastosowaniu wykazuje natychmiastową skuteczność. Efekt odstraszania pcheł powyżej 90% utrzymuje się przynajmniej tydzień.
Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 7143/17

Dla większych psów polecamy krople 3x3ml.

Produkt dla : Pies
Opakowanie: 5 kroplomierzy po 1 ml preparatu. (SE-7529)
Substancja czynna: ekstrakt z margosy 5g/100g.
Karta charakterystyki – pobierz

Trwałość: 2 lata od daty produkcji.
Wyłącznie dla zwierząt
Stosować zgodnie z informacjami zawartymi w tekście etykiety.

27,00

Sposób użycia

Nanieść jedną dozę (1ml) płynu na kark (po rozgarnięciu sierści, bezpośrednio na skórę) na wysokości przednich nóg. W przypadku dużych psów (powyżej 15kg) drugą dozę nanieść u nasady ogona. Dla uzyskania maksymalnej skuteczności, aplikację powtarzać raz w tygodniu.

Skład

Ekstrakt z margosy 5g/100g.

Warunki przechowywania

Przechowywać pod zamknięciem, w miejscu niedostępnym dla dzieci, w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie przechowywać wraz z artykułami żywnościowymi i paszami dla zwierząt.Unikać bezpośredniego nasłonecznienia. Resztki oraz niewielkie ilości produktu można usuwać z odpadami komunalnymi. Opakowania całkowicie opróżnione i czyste mogą być przeznaczone do recyklingu.

Ostrzeżenia

W kontakcie z oczami: zanieczyszczone oczy przepłukać obficie wodą przez 10-15 minut. Unikać silnego strumienia wody – ryzyko uszkodzenia rogówki. Chronić niepodrażnione oko, wyjąć szkła kontaktowe. W przypadku wystąpienia podrażnienia skonsultować się z lekarzem okulistą. W kontakcie ze skórą: Narażoną skórę przepłukać obficie wodą.