MAX BIOCIDE
Tropfen für Hunde – bis 15 kg

Verwendungszweck: Flüssigkeit für Hunde zur Abschreckung von Flöhen. Das Präparat entfaltet seine Wirkung unmittelbar nach der Anwendung. Es werden mehr als 90 % aller Flöhe abgeschreckt, die Wirkung hält für mindestens eine Woche an.
Nr. der Genehmigung zur Inverkehrbringen eines Biozidprodukts: 7143/17

Produkt für: Hunde.
Verpackung: 5 Pipetten mit je 1 ml Präparat.
Art.: SE-7529
Wirkstoff: Margosaextrakt 5 g/100 g
Sicherheitsdatenblatt – Klicke hier

Haltbarkeit: 2 Jahre ab Produktionsdatum.
Nur für Tiere.
Hinweise auf dem Etikett beachten.

26,00

Sposób użycia

Nanieś jedną dozę (1 ml) płynu na kark (po rozgarnięciu sierści, bezpośrednio na skórę) na wysokości przednich nóg. W przypadku dużych psów (powyżej 15kg) drugą dozę nanieś u nasady ogona. Dla uzyskania maksymalnej skuteczności aplikację powtarzaj raz w tygodniu.

Skład

Ekstrakt z margosy 5 g/100 g.

Warunki przechowywania

Przechowuj pod zamknięciem, w miejscu niedostępnym dla dzieci, w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie przechowuj wraz z artykułami żywnościowymi i paszami dla zwierząt. Unikaj bezpośredniego nasłonecznienia. Resztki oraz niewielkie ilości produktu można usuwać z odpadami komunalnymi. Opakowania całkowicie opróżnione i czyste mogą być przeznaczone do recyklingu.

Pierwsza pomoc

W kontakcie z oczami: zanieczyszczone oczy przepłukuj obficie wodą przez 10-15 minut. Unikaj silnego strumienia wody – ryzyko uszkodzenia rogówki. Chroń niepodrażnione oko, wyjmij szkła kontaktowe. W przypadku wystąpienia podrażnienia skonsultuj się z lekarzem okulistą. W kontakcie ze skórą: narażoną skórę przepłukuj obficie wodą.

Postępowanie z odpadami

Resztki oraz niewielkie ilości produktu można usuwać z odpadami komunalnymi. Opakowania całkowicie opróżnione i czyste mogą być przeznaczone do recyklingu.