MAX BIOCIDE
Krople Biobójcze dla Psów – 20-60 kg

Krople dla psów przeznaczone do odstraszania pcheł. Preparat po zastosowaniu wykazuje natychmiastową skuteczność. Efekt odstraszania insektów powyżej 90% utrzymuje się co najmniej tydzień.
Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 7143/17

Dla mniejszych psów polecamy krople 5x1ml.

Produkt dla: Pies 20-60 kg.
Opakowanie: 3 kroplomierze po 3 ml preparatu
Nr art.: SE-7536
Substancja czynna: ekstrakt z margosy 5 g/100 g.
Karta charakterystyki – pobierz

Trwałość: 2 lata od daty produkcji.
Wyłącznie dla zwierząt.
Stosuj zgodnie z informacjami zawartymi w tekście etykiety.

Brak w magazynie

35,00

Sposób użycia

Nanieś jedną dozę (3 ml) płynu na kark (po rozgarnięciu sierści, bezpośrednio na skórę) na wysokości przednich nóg oraz u nasady ogona. W przypadku dużych psów (powyżej 40 kg) nanieś analogicznie drugą dozę. Dla uzyskania maksymalnej skuteczności aplikację powtarzaj raz w tygodniu.

Skład

Ekstrakt z margosy 5 g/100 g.

Warunki przechowywania

Przechowuj pod zamknięciem, w miejscu niedostępnym dla dzieci, w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie przechowuj wraz z artykułami żywnościowymi i paszami dla zwierząt. Unikaj bezpośredniego nasłonecznienia. Resztki oraz niewielkie ilości produktu można usuwać z odpadami komunalnymi. Opakowania całkowicie opróżnione i czyste mogą być przeznaczone do recyklingu.

Pierwsza pomoc

W kontakcie z oczami: zanieczyszczone oczy przepłukuj obficie wodą przez 10-15 minut. Unikaj silnego strumienia wody – ryzyko uszkodzenia rogówki. Chroń niepodrażnione oko, wyjmij szkła kontaktowe. W przypadku wystąpienia podrażnienia skonsultuj się z lekarzem okulistą. W kontakcie ze skórą: narażoną skórę przepłukuj obficie wodą.

Postępowanie z odpadami

Resztki oraz niewielkie ilości produktu można usuwać z odpadami komunalnymi. Opakowania całkowicie opróżnione i czyste mogą być przeznaczone do recyklingu.