MAX BIOCIDE
Krople Biobójcze dla Psów – do 15 kg

Krople dla psów przeznaczone do odstraszania pcheł. Preparat po zastosowaniu wykazuje natychmiastową skuteczność. Efekt odstraszania insektów powyżej 90% utrzymuje się co najmniej tydzień.
Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 7143/17

Dla większych psów polecamy krople 3x3ml.

Produkt dla: Pies.
Opakowanie: 5 kroplomierzy po 1 ml preparatu.
Nr art.: SE-7529
Substancja czynna: ekstrakt z margosy 5 g/100 g
Karta charakterystyki – pobierz

Trwałość: 2 lata od daty produkcji.
Wyłącznie dla zwierząt.
Stosuj zgodnie z informacjami zawartymi w tekście etykiety.

30,00

Sposób użycia

Nanieś jedną dozę (1 ml) płynu na kark (po rozgarnięciu sierści, bezpośrednio na skórę) na wysokości przednich nóg. W przypadku dużych psów (powyżej 15kg) drugą dozę nanieś u nasady ogona. Dla uzyskania maksymalnej skuteczności aplikację powtarzaj raz w tygodniu.

Skład

Ekstrakt z margosy 5 g/100 g.

Warunki przechowywania

Przechowuj pod zamknięciem, w miejscu niedostępnym dla dzieci, w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie przechowuj wraz z artykułami żywnościowymi i paszami dla zwierząt. Unikaj bezpośredniego nasłonecznienia. Resztki oraz niewielkie ilości produktu można usuwać z odpadami komunalnymi. Opakowania całkowicie opróżnione i czyste mogą być przeznaczone do recyklingu.

Pierwsza pomoc

W kontakcie z oczami: zanieczyszczone oczy przepłukuj obficie wodą przez 10-15 minut. Unikaj silnego strumienia wody – ryzyko uszkodzenia rogówki. Chroń niepodrażnione oko, wyjmij szkła kontaktowe. W przypadku wystąpienia podrażnienia skonsultuj się z lekarzem okulistą. W kontakcie ze skórą: narażoną skórę przepłukuj obficie wodą.

Postępowanie z odpadami

Resztki oraz niewielkie ilości produktu można usuwać z odpadami komunalnymi. Opakowania całkowicie opróżnione i czyste mogą być przeznaczone do recyklingu.